Κατασκευές Ιστοσελίδων

Static

Κόστος κατασκευής στατικής σελίδας.
Η κατασκευή, και εγκατάσταση ενός, Site ξεκινά από το πόσο τον € 200.00.
Στατική Σελίδα Static.
• Μέχρι 4 σελίδες
• Σελίδα επικοινωνίας με χάρτη Google
• Ενας λογαριασμός email της μορφής onoma@domain.com
• Στατιστικά Google Analytics
• 1 έτος Φιλοξενίας [Hosting]
• 1 Domain Name [.com]
• Responsive Design

Basic

Κόστος κατασκευής δυναμικής σελίδας
Η κατασκευή, και εγκατάσταση ενός, Site ξεκινά από το πόσο τον € 400.00.
Δυναμική Σελίδα Basic
• Μέχρι 5 σελίδες
• Σελίδα επικοινωνίας με χάρτη Google
• Ενας λογαριασμός email της μορφής onoma@domain.com
• Στατιστικά Google Analytics
• 1 έτος Φιλοξενίας [Hosting]
• 1 Domain Name [.gr / .com]
• Responsive Design

Standard

Κόστος κατασκευής δυναμικής σελίδας
Η κατασκευή, και εγκατάσταση ενός, Site ξεκινά από το πόσο τον € 600.00.
Δυναμική Σελίδα Standard
• Μέχρι 20 σελίδες
• Σελίδα επικοινωνίας με χάρτη Google
• 5 λογαριασμοί email της μορφής onoma@domain.com
• Στατιστικά Google Analytics
• 1 έτος Φιλοξενίας [Hosting]
• 1 Domain Name [.gr / .com]
• Responsive Design

Advanced

Κόστος κατασκευής δυναμικής σελίδας
Η κατασκευή, και εγκατάσταση ενός, Site ξεκινά από το πόσο τον € 800.00.
Δυναμικής σελίδα Advanced
• Aπεριόριστες σελίδες
• Σελίδα επικοινωνίας με χάρτη Google
• 10 λογαριασμοί email της μορφής onoma@domain.com
• Στατιστικά Google Analytics
• 2 έτη Φιλοξενίας [Hosting]
• 1 Domain Name [.gr / .com]
• Responsive Design