Υπηρεσίες Διαφήμισης

Starter Google Adwords


• Κατασκευή και ένας Μήνας υποστήριξη Διαφημιστικής καμπανιάς Retargeting στο Google Adwords

Basic Google Adwords


• Κατασκευή και ένας Μηνιαίας υποστήριξη Διαφημιστικής καμπανιάς στο Google Adwords με Retargeting και πλήρης πρόσβαση.

Google Adwords και Google Analytics


• Εκτεταμένη εκπαίδευση στο Google Adwords και Google Analytics για την Βελτιστοποίηση και παρακολούθηση της καμπάνιας σας.

Facebook


• Εργασία για Δημιουργία Διαφήμισης στο facebook.