Πακέτα SEO

Starter


Στοχευμένες λέξεις-κλειδιά (Keywords) / 4
1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Ανάλυση website
Ανάλυση Λέξεων-κλειδιών
2. ON PAGE ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Βελτιστοποίηση Meta
Βελτιστοποίηση Φωτογραφιών
Δημιουργία XML & HTML Sitemaps
Canonicalization
Εγκατάσταση Google Analytic
Εγκατάσταση Webmaster Tool
3. OFF PAGE ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Καταχώρηση σε Search Engine
Καταχώρηση Άρθρων
Καταχώρηση σε Directories
Δημιουργία Squidoo Lens
Link Wheeling (backlinks)
4. ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Εβδομαδιαία αναφορά για Keyword Ranking
Μηνιαία αναλυτική αναφορά SEO

Basic


Στοχευμένες λέξεις-κλειδιά (Keywords) / 15
1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Ανάλυση website
Ανάλυση Λέξεων-κλειδιών
2. ON PAGE ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Βελτιστοποίηση Meta
Επανεγγραφή περιεχομένου
Επανεγγραφή SEO Friendly URL
Βελτιστοποίηση Φωτογραφιών
Δημιουργία XML & HTML Sitemaps
Canonicalization
Βελτιστοποίηση Robots.txt
Εγκατάσταση Google Analytic
Εγκατάσταση Webmaster Tool
3. OFF PAGE ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Καταχώρηση σε Search Engine
Καταχώρηση Άρθρων
Καταχώρηση σε Social Bookmarking
Δημιουργία Blog και ενημέρωση
Καταχώρηση σε Directories
Σχολιασμοί σε Blog
Σχολιασμοί σε Forums
Δημιουργία & Καταχώρηση Classified ads αγγελίες
Δημιουργία Squidoo Lens
Link Wheeling (backlinks)
4. ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Εβδομαδιαία αναφορά για Keyword Ranking
Μηνιαία αναλυτική αναφορά SEO

Standard


Στοχευμένες λέξεις-κλειδιά (Keywords) / 25
1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Ανάλυση website
Ανάλυση Λέξεων-κλειδιών
Ανάλυση Ανταγωνισμού
Ανάλυση Αγοράς
2. ON PAGE ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Βελτιστοποίηση Meta
Ανάλυση Κεφαλίδας (Header Tag)
Επανεγγραφή περιεχομένου
Επανεγγραφή SEO Friendly URL
Βελτιστοποίηση Φωτογραφιών
Δημιουργία XML & HTML Sitemaps
Canonicalization
Βελτιστοποίηση Robots.txt
Εγκατάσταση Google Analytic
Εγκατάσταση Webmaster Tool
3. OFF PAGE ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Καταχώρηση σε Search Engine
Καταχώρηση Άρθρων
Καταχώρηση σε Social Bookmarking
Δημιουργία Blog και ενημέρωση
Καταχώρηση σε Directories
Σχολιασμοί σε Blog
Σχολιασμοί σε Forums
Δημιουργία & Καταχώρηση Classified ads αγγελίες
Δημιουργία Squidoo Lens
Link Wheeling (backlinks)
4. ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Εβδομαδιαία αναφορά για Keyword Ranking
Μηνιαία αναλυτική αναφορά SEO
Αρχική Αναφορά Κατάταξης (Pre-Project αναφορά)

Advanced


Στοχευμένες λέξεις-κλειδιά (Keywords) / 40
1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Ανάλυση website
Ανάλυση Λέξεων-κλειδιών
Ανάλυση Ανταγωνισμού
Ανάλυση Αγοράς
2. ON PAGE ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Βελτιστοποίηση Meta
Ανάλυση Κεφαλίδας (Header Tag)
Επανεγγραφή περιεχομένου
Επανεγγραφή SEO Friendly URL
Βελτιστοποίηση Φωτογραφιών
Δημιουργία XML & HTML Sitemaps
Canonicalization
Βελτιστοποίηση Robots.txt
Εγκατάσταση Google Analytic
Εγκατάσταση Webmaster Tool
3. OFF PAGE ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Καταχώρηση σε Search Engine
Καταχώρηση Άρθρων
Καταχώρηση σε Social Bookmarking
Δημιουργία Blog και ενημέρωση
Καταχώρηση σε Directories
Σχολιασμοί σε Blog
Σχολιασμοί σε Forums
Δημιουργία & Καταχώρηση Classified ads αγγελίες
Δημιουργία Squidoo Lens
Link Wheeling (backlinks)
4. ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Εβδομαδιαία αναφορά για Keyword Ranking
Μηνιαία αναλυτική αναφορά SEO
Αρχική Αναφορά Κατάταξης (Pre-Project αναφορά)